Educatief luik

© Danielle van Zadelhoff

Er is een lezing beschikbaar over Maegdelycke klanken, eventueel in combinatie met een bijhorend concert door Mensurabilis.

 

De publicatie wordt hierbij als syllabus gehanteerd. 

 

There is a lecture available on Maegdelycke klanken, which can be combined with the accompanying concert by Mensurabilis.

 

The publication will be used as a syllabus.

Lezing / Lecture
Lezing + concert / Lecture + concert
Workshop
Andere / Other