De Minneburcht

© Afbeelding: Koninklijke Bibliotheek Den Haag

De Minneburcht

     The Castle of Love

Middeleeuws muziektheater

 

Medieval music theatre

De Minneburcht' is een allegorisch gedicht uit het Gruuthuse handschrift waarmee Mensurabilis de roots van het straattheater opzoekt.  Naast de teksten is er in het manuscript ook muzieknotatie verwerkt.

 

'De Minneburcht' is an allegoric poem from the Gruuthuse manuscript.  Mensurabilis goes to the roots of street theatre.  Both text and music notation are included in the manuscript.

 

Fragmenten in de originele taal worden afgewisselt met samenvattende intermezzo's in Middelnederlandse stijl.

 

Sections in the original language (medieval Dutch) are alternated with summarizing interludes.

 

Spring in hun teletijdsmachine, aanhoort het verhaal en luistert naar muzikale klanken uit vervlogen tijden.

Welgekomen in 1409!

 

Join them in their time machine, listen to the story and enjoy the musical sounds from the past. 

Welcome to 1409.

 

PROGRAMMA / PROGRAMME

Dit programma is ook in verkorte versie beschikbaar.

This programme is also available in an abbreviated version.


De Minneburcht


Twifel dwinct die hertze mijn

Gheen dinc gheprijst vor reine minne

Mi en mach so leider niet ghescien

Wat pinen men van minnen lijt

...