Jouw project

Jouw project

     Your project

Muziek op maat van jouw project

 

Music assembled to fit your project.

 

Wij stellen programma's ook samen op maat, met muziek aangepast aan een vooropgesteld thema of uw specifieke vereisten.  Indien nodig, kan de bezetting uitgebreid worden met andere zangers en/of instrumenten.

 

We also compile a programme tailor made, with music fit to the proposed theme or your specific requirements.  Where required, the ensemble can be expanded with other singers and/or instruments.

 

Hier onder kan je enkele voorbeelden vinden.

 

You can find some examples below.

 

Het huwelijk van Balderick en Adela (Erfgoeddag Bierbeek)

The wedding of Balderick and Adela (Heritage days Bierbeek)


Gregoriaans huwelijk


Gregorian wedding chants

Op maat gemaakte bijhorende kostuums

Tailor made appropriate costumes

Maria door de eeuwen heen (Maria Presentatie)

Maria through the centuries (Maria Presentation)


Liederen over Maria doorheen de muziekgeschiedenis (van middeleeuwen over musical tot pop).


Songs about Maria throughout music histories (from the middle ages, over musical to pop).