Patricia PE Janssen

© Joke Van haver

Patricia PE Janssen

Mezzo sopraan Patricia PE Janssen startte haar muzikale carrière als 8 jarige in de Stedelijke Academie van Merksem.  Hier nam ze eerst de dwarsfluit onder handen waarvoor ze in 1998 haar diploma behaalde.  Daarnaast experimenteerde ze enkele jaren met de klarinet waarna solozang ten tonele kwam.

 

Mezzo soprano Patricia PE Janssen started her musical career aged 8 in the Academy of Merksem (Antwerp).  She started with the flute for which she obtained her degree in 1998.  For some time she experimented with the clarinet after which she discovered the pleasure of singing.

 

Na klassieke zang aan de academie bij Dirk Van Croonenborch en Martine Renson spitste ze zich gedurende een jaar toe op musical bij Pascale De Turck in dé Kunsthumaniora te Antwerpen.  Voor drama kon ze bij Wim Lancrock en Frank Hoelen terecht.

 

After studying classical techniques with Dirk Van Croonenborch and Martine Renson, she focused on musical theatre with Pascal De Turck at dé Kunsthumaniora in Antwerp.  Wim Lancrock and Frank Hoelen guided her for drama.

 

De combinatie zang-theater lag haar wel, maar haar passie bleef de oude muziek. Ze volgde gedurende 3 jaar privélessen bij Stratton Bull (Cappella Pratensis) tot ze naar Cambridge verhuisde. Bij haar terugkeer pikte ze de draad op en volgde ze zangles bij Lieven Termont (Capilla Flamenca) aan het Stedelijk Conservatorium van Leuven waar ze in 2013 afstudeerde.  Ze schoolt zich regelmatig bij over nieuwe wetenschappelijke inzichten en allerhande stemtechnieken.

 

She loved the combination singing-theatre, but her passion remained early music. Stratton Bull (Cappella Pratensis) was her private tutor for 3 years, until she moved to Cambridge (UK).  Upon her return, she continued her study with Lieven Termont (Capilla Flamenca) at the Conservatoire of Leuven where she graduated in 2013. AShe regularly follows refreshers courses and ensures she stays up to date with the latest scientific developments and all kinds of vocal techniques.

 

Tijdens haar verblijf in Engeland zong ze bij The Cantus Singers of Cambridge en het kamerkoor Cantores. In 2004 richtte ze er het ensemble Mensurabilis op dat sinds 2009 wordt verdergezet in een Belgische bezetting. Het repertoire bestaat uit muziek uit de Middeleeuwen en Vroeg-Renaissance.

 

During her stay in England, she sang with The Cantus Singers of Cambridge and the chamber choir Cantores. In 2004 she founded the ensemble Mensurabilis which continues with Belgian musicians since 2009. The repertoire consists of Medieval and early Renaissance music.

 

Als zangeres heeft ze aan koorprojecten meegewerkt onder de leiding van o.a. Sigiswald Kuijken, Nicholas Achten, Bart Van Reyn, Etienne Siebens, Michel Tabachnik, Paul Dombrecht, Dirk Snellings, Erik Van Nevel, Hendrik Vanden Abeele, Rebecca Stewart, James MacMillan en Eric Whitacre.

 

As a singer, she has performed in choral projects directed by e.g. Sigiswald Kuijken, Nicholas Achten, Bart Van Reyn, Etienne Siebens, Michel Tabachnik, Paul Dombrecht, Dirk Snellings, Erik Van Nevel, Hendrik Vanden Abeele, Rebecca Stewart, James MacMillan and Eric Whitacre.

 

Ze maakte deel uit van volgende (muziek)theaterproducties: Anniek, de computerfreak (ensemble), Als een vlieg in een fles (ensemble), Leonce en Lena (Lena), Les indes Galantes (koor), Believe in yourself (Eliza Doolittle, ensemble), Dido and Aeneas (koor) en De Minneburcht (verteller).

 

She had a part in the following (musical)theatre productions: Anniek, the computerfreak (ensemble), Als een vlieg in een fles (ensemble), Leonce en Lena (Lena), Les indes Galantes (choir), Believe in yourself (Eliza Doolittle, ensemble), Dido and Aeneas (choir) and De Minneburcht (storyteller).

 

Haar focus ligt nog steeds op oude muziek, waaronder Middeleeuws muziektheater, maar ook hedendaagse klassieke muziek staat op het menu, onder andere als lid van SWARA vocal ensemble. 

 

She still focuses on early music, amongst which Medieval musical theatre, but also performs contemporary classical music, amongst which as a member of SWARA vocal ensemble. 

 

Momenteel specialiseert ze zich verder bij Medieval Music Besalu (University of Lleida) waar ze toewerkt naar het behalen van University Specialist Certificate in Medieval Music Research and Performance voor de instrumenten zang en middeleeuwse harp.


She is currently specialising with Medieval Music Besalu (University of Lleida) where she is working towards obtaining the University Specialist Certificate in Medieval Music Research and Performance for voice and medieval harp.


© Joke Van haver

Ze geeft les in zang, piano, begeleidingstechnieken en muziektheorie bij Music in-a-company vzw en dirigeert ze het koor Sin Serio.  Daarnaast is ze actief als adem- en stemtherapeut, en organiseert Singing for Health sessies voor mensen met ademproblemen (langdurige Covid en astma) en voor mensen met Parkinson.  Als vocal habilitation professional geeft ze workshops en individuele begeleiding over efficiënt stemgebruik aan oa. mensen met een spreekberoep, theatergezelschappen en dansdocenten en werkt ze met mensen aan het vinden van hun eigen stem.


She teaches singing, piano, accompaniment and music theory in Music in-a-company vzw and conducts the choir Sin Serio.  She is also active as a breathing and vocal therapist, and organises singing for health sessions forpeople with breathing issues (long Covid and astma) and forpeople with Parkinson's. As a vocal habilitation professional, she provides workshops and individual coaching on efficient voice use to people with a speaking profession, theater companies and dance teachers, and helps people to find their own voice.