Patricia PE Janssen

© Joke Van haver

Patricia PE Janssen

Mezzo sopraan Patricia PE Janssen startte haar muzikale carrière als 8 jarige in de Stedelijke Academie van Merksem.  Hier nam ze eerst de dwarsfluit onder handen waarvoor ze in 1998 haar diploma behaalde.  Daarnaast experimenteerde ze enkele jaren met de klarinet waarna solozang ten tonele kwam.

 

Mezzo soprano Patricia PE Janssen started her musical career aged 8 in the Academy of Merksem (Antwerp).  She started with the flute for which she obtained her degree in 1998.  For some time she experimented with the clarinet after which she discovered the pleasure of singing.

 

Na klassieke zang aan de academie bij Dirk Van Croonenborch en Martine Renson spitste ze zich gedurende een jaar toe op musical bij Pascale De Turck in dé Kunsthumaniora te Antwerpen.  Voor drama kon ze bij Wim Lancrock en Frank Hoelen terecht.

 

After studying classical techniques with Dirk Van Croonenborch and Martine Renson, she focused on musical theatre with Pascal De Turck at dé Kunsthumaniora in Antwerp.  Wim Lancrock and Frank Hoelen guided her for drama.

 

De combinatie zang-theater lag haar wel, maar haar passie bleef de oude muziek. Ze volgde gedurende 3 jaar privélessen bij Stratton Bull (Cappella Pratensis) tot ze naar Cambridge verhuisde. Bij haar terugkeer pikte ze de draad op en volgde ze zangles bij Lieven Termont (Capilla Flamenca) aan het Stedelijk Conservatorium van Leuven waar ze in 2013 cum laude afstudeerde.  Onder andere als actief lid van Evta-Be schoolt ze zich regelmatig bij over nieuwe wetenschappelijke inzichten en allerhande stemtechnieken.

 

She loved the combination singing-theatre, but her passion remained early music. Stratton Bull (Cappella Pratensis) was her private tutor for 3 years, until she moved to Cambridge (UK).  Upon her return, she continued her study with Lieven Termont (Capilla Flamenca) at the Conservatoire of Leuven where she graduated cum laude in 2013. As an active member from Evta-Be (amongst other organisations) she regularly follows refreshers courses and ensures she stays up to date with the latest scientific developments and all kinds of vocal techniques.

 

Tijdens haar verblijf in Engeland zong ze bij The Cantus Singers of Cambridge en het kamerkoor Cantores. In 2004 richtte ze er het ensemble Mensurabilis op dat sinds 2009 wordt verdergezet in een Belgische bezetting. Het repertoire bestaat uit muziek uit de Middeleeuwen en Vroeg-Renaissance.

 

During her stay in England, she sang with The Cantus Singers of Cambridge and the chamber choir Cantores. In 2004 she founded the ensemble Mensurabilis which continues with Belgian musicians since 2009. The repertoire consists of Medieval and early Renaissance music.

 

Als zangeres heeft ze aan koorprojecten meegewerkt onder de leiding van o.a. Sigiswald Kuijken, Nicholas Achten, Bart Van Reyn, Etienne Siebens, Michel Tabachnik, Paul Dombrecht, Dirk Snellings, Erik Van Nevel, Hendrik Vanden Abeele, Rebecca Stewart, James MacMillan en Eric Whitacre.

 

As a singer, she has performed in choral projects directed by e.g. Sigiswald Kuijken, Nicholas Achten, Bart Van Reyn, Etienne Siebens, Michel Tabachnik, Paul Dombrecht, Dirk Snellings, Erik Van Nevel, Hendrik Vanden Abeele, Rebecca Stewart, James MacMillan and Eric Whitacre.

 

Ze maakte deel uit van volgende (muziek)theaterproducties: Anniek, de computerfreak (ensemble), Als een vlieg in een fles (ensemble), Leonce en Lena (Lena), Les indes Galantes (koor), Believe in yourself (Eliza Doolittle, ensemble), Dido and Aeneas (koor) en De Minneburcht (verteller).

 

She had a part in the following (musical)theatre productions: Anniek, the computerfreak (ensemble), Als een vlieg in een fles (ensemble), Leonce en Lena (Lena), Les indes Galantes (choir), Believe in yourself (Eliza Doolittle, ensemble), Dido and Aeneas (choir) and De Minneburcht (storyteller).

 

Haar focus ligt nog steeds op oude muziek, waaronder Middeleeuws muziektheater, maar ook hedendaagse klassieke muziek staat op het menu, onder andere als lid van SWARA vocal ensemble. 

 

She still focuses on early music, amongst which Medieval musical theatre, but also performs contemporary classical music, amongst which as a member of SWARA vocal ensemble. 

 

Van februari 2013 tot juni 2019 gaf ze zangles, piano, begeleidingsklas en turbo notenleer in het AMW Lubbeek.  Haar zangklas werd uitgenodigd om mee te werken aan de nieuwe creatie van Vladimir Gorlinsky tijdens het TRANSIT festival van oktober 2013.  In 2015 voerden ze hun eigenste musical Any dream will do op en in 2016 werd de wereld van de opera verkend met Ceci n'est pas un opéra, Orpheus with a twist.  In 2019 brachten ze een concert met duetten, trio's en ensemblestukken.

 

Between February 2013 and June 2019 she taught singing, piano, accompaniment and fast track solfège in AMW Lubbeek. Her class was invited to perform the creation of a new work by Vladimir Gorlinsky during the TRANSIT festival in October 2013.  In 2015 they created their own musical Any dream will do and in 2016 they explored the world of opera in Ceci n’est pas un opéra, Orpheus with a twist.  In 2019 they gave a concert including duets, trios and ensemblepieces.

 

© Joke Van haver

In 2017 hield ze Female Desire vocal desire, een nieuw vocaal ensemble voor 12 amateur-zangeressen boven het doopvont.  Een jaar later kwam daar een kwartet versie uit voort.  Daarnaast dirigeerde ze verschillende koren, waaronder solidariteitskoor Kontrarie en Amabile Holsbeek.


In 2017 she founded Female Desire vocal ensemble, a new vocal ensemble for 12 amateur singers.  A year later it also included a quartet.  Besides that she has conducted several choirs, amongst which solidarity choir Kontrarie and Amabile Holsbeek.

Aangezien het plezier van muziek maken belangrijk is, richtte ze in 2019 Music in-a-company vzw op, een muziekschool waar laagdrempelige, kwalitatieve cursussen worden aangeboven met focus op het plezier van muziek maken en aandacht voor een goede technische basis.  Hier geeft ze zang, piano, begeleidingsklas en korte notenleercursussen.


Daarnaast is ze werkzaam als stemcoach en klanktherapeut, en werkt ze zowel met groepen (koren) als individuen aan het vinden van hun eigen stem.


The joy of making music is something she considers really important.  That's why she founded Music in-a-company in 2019, a non-profit music academy which offers qualitative courses to all with a focus on the pleasure of making music, whilst keeping an eye on a good technical foundation.  Here she teaches singing, piano, accompaniment and short solfège courses.


She is also working as a vocal coach and sound therapist, both with groups (choirs) and individuals on finding their own voice.